MIP Consulting Kreidetafel

MIP – Medici In Posterum GmbH

Die MIP - Medici In Posterum GmbH, yani kızaca MIP, tecrübeli ve dinamik meslektaşlarından oluşan bir ekptir ve Alman iş piyasasına başarılı bir entegrasyon için yurt dışından profesyonel niteliklere sahip kişilere danışmanlık sunar. MIP GmbH'nin yerleri Köln ve Mainz.


Çalışmamızın temel direkleri

Danışmanlık çalışmamızın vazgeçilmez bir dayanağıdır. MIP bunda sistematik ve bütünsel bir danışmanlık yaklaşımını sürdürmektedir. İyi danışmanlığının hedefi insanların kendi sorumlulukları üzerinde eğitim, yaşam ve profesyonel kararlar vermesidir. Bu nedenle danışmanlık insanların kendi belirlediği bir yaşam tarzı için koşulları yaratır. Aynı anda kişisel, organizasyonel ve sosyal koşullar göz önünde tutar. Içeriksel alanlarımız iş piyasası, entegrasyon, eğitim ve niteliklerdir.

Nitelikler

Her insana kendi mesleki gelişimini için hayat ve kariyer kurmaya fırsat verilmeli. Buda yabancı uzman elemanların eşit haklara sahip ve yeterliklerine göre iş piyasasına erişime sahip olmaları içerir.. Yüksek ve kalıcı kalite standartlarını sağlamak için, özellikle düzenlenmiş mesleklerde, bireysel çözümler gereklidir. Yabancı kalifiye elemanları bir şekilde devamlı Alman iş piyasasına entegre edilmesi için çalışmamızın temel bir yapı taşı, özel dilsel ve mesleki eğitim kurslarıdır. Bundan dolayı tıbbi sağlık meslekleri alanında MIP doktorlar ve eczacılar için ilgili mesleki eğitim kursları sunmaktadır.

Entegrasyon

İşimizin, angajmamızın ve motivasyonumuzun temel amacı yabancı kalifiye elemanlarının iş piyasasına entegrasyonudur. MIP entegrasyonu, özellikle de iş piyasası entegrasyonunu, erişim, tasarım ve katılımda eşit fırsatlar yaratmayı genel bir sosyal görev olarak anlar. Bu yüzden çabamız bir meslek için tanıma sürecine dahil olan tüm kurumları birbirine bağlamaktır ve öylece müşterilerimize tanıma süreçleri ve Almanya'daki iş piyasasına entegrasyona imkân vermek ve şeffaf, faiz odaklı ve verimli yollar sunabilmektir.

Muhatap kişileriniz

Elmar Kretschmer

MBA, Mag. iur.
Telefon: +49 6131 21 44-824

Hans-Peter Wilka

Diplom-Pädagoge
Telefon: +49 6131 21 44-821